Technik BHP

Home / Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Czas kształcenia: 1,5 roku ( trzy semestry )

Tryb prowadzenia zajęć: zaoczny

Uzyskany tytuł: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacje państwowe: tak

 

Kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia absolwentom nabycie wiedzy z zakresu przepisów BHP. Słuchacze uczą się doboru i wdrażania odpowiednich metod w różnego rodzaju zakładach pracy. Dyplomowany technik BHP potrafi zagospodarować miejsce pracy zgodnie z przepisami, ocenić ryzyko zawodowe. Może także zajmować się doradztwem w zakresie: metod zarządzania środowiskiem pracy, doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Absolwenci kierunku technik BHP znajdują zatrudnienie w: instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacze kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy mogą także uczestniczyć w przygotowanych przez naszą szkołę bezpłatnych szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które zakończone są wydaniem odpowiednich certyfikatów.