Technik BHP

Home / Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kierunek trwa 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co dwa tygodnie, tylko w weekendy). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty.

Czym zajmuje się Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy?

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się między innymi sporządzaniem bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, sprawozdań, protokołów oraz opinii dotyczących wymagań, rozwiązuje problemy techniczne oraz organizacyjne, kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, ocenia skutki zagrożeń, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i dobiera do nich właściwe środki ochrony.

Co po ukończeniu szkoły?

Absolwent kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ma wiedzę na temat identyfikowania i oceny zagrożeń występujących w procesie pracy, organizowania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny, potrafi przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa. Ma wypracowane metody wdrożenia ochrony pracowników przed zagrożeniami oraz potrafi ustalić okoliczności i przyczyny wypadków w zakładach pracy.

Kwalifikacje na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Zatrudnienie:

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy może znaleźć zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organizacjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przedmioty nauczania:

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyki zawodowe

NAUKA ZA DARMO!

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej,

1 zdjęcie,

Dowód osobisty do wglądu,

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – skierowanie wydawane w sekretariacie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!