Technik Weterynarii

Home / Technik Weterynarii

 

Kierunek trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co dwa tygodnie, tylko w weekendy). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty.

Czym zajmuje się Technik Weterynarii?

Technik Weterynarii jest między innymi wsparciem dla lekarza weterynarii
w lecznicach, przychodniach, laboratoriach oraz gabinetach weterynaryjnych. Zajmuje się między innymi wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych oraz zootechnicznych, czynności pomocniczych, związanych z diagnozą, profilaktyką oraz leczeniem chorób zwierząt, wykonuje zabiegi inseminacyjne oraz wspomaga prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Co po ukończeniu szkoły?

Po ukończeniu szkoły w zawodzie technik weterynarii Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami, potrafi wykonywać poszczególne zabiegi oraz czynności pomocnicze z zakresu usług weterynaryjnych, a także prowadzić chów oraz hodowlę zwierząt.

Kwalifikacje na kierunku Technik Weterynarii:

RL.10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt;

RL. 11 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Zatrudnienie:

Technik Weterynarii może znaleźć zatrudnienie w gabinetach weterynaryjnych, lecznicach, laboratoriach, przychodniach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli
i unasieniania zwierząt, ubojniach zwierząt, organach Inspekcji Weterynaryjnej oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania:

Anatomia i fizjologia zwierząt

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Diagnostyka weterynaryjna

Administracja weterynaryjna

Choroby i pielęgnacja zwierząt

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Działalność gospodarcza w weterynarii

Język obcy zawodowy (j. angielski)

Przepisy ruchu drogowego

Pracownia anatomii i fizjologii zwierząt

Pracownia prowadzenia produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych

Pracownia zabiegów weterynaryjnych

Pracownia analityki weterynaryjnej

Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Praktyki zawodowe

NAUKA ZA DARMO LUB W OPCJI PŁATNEJ- O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE!

 

Wymagane dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej,

1 zdjęcie,

Dowód osobisty do wglądu

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – skierowanie wydawane w sekretariacie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!