fbpx

Centrum Edukacji Creative

Technik Weterynarii

Kierunek Technik Weterynarii w Krakowie trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w formie  zaocznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty.

Technik Weterynarii Kraków - Szkoła Weterynarii - Kurs Weterynarii

Czym zajmuje się Technik Weterynarii?

Technik Weterynarii jest między innymi wsparciem dla lekarza weterynarii
w lecznicach, przychodniach, laboratoriach oraz gabinetach weterynaryjnych. Zajmuje się między innymi wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych oraz zootechnicznych, czynności pomocniczych, związanych z diagnozą, profilaktyką oraz leczeniem chorób zwierząt, wykonuje zabiegi inseminacyjne oraz wspomaga prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Co po ukończeniu szkoły?

Po ukończeniu szkoły w zawodzie technik weterynarii Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami, potrafi wykonywać poszczególne zabiegi oraz czynności pomocnicze z zakresu usług weterynaryjnych, a także prowadzić chów oraz hodowlę zwierząt.

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Zatrudnienie:

Technik Weterynarii może znaleźć zatrudnienie w gabinetach weterynaryjnych, lecznicach, laboratoriach, przychodniach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli
i unasieniania zwierząt, ubojniach zwierząt, organach Inspekcji Weterynaryjnej oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Administracja weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Działalność gospodarcza w weterynarii
 • Język obcy zawodowy (j. angielski)
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Pracownia anatomii i fizjologii zwierząt
 • Pracownia prowadzenia produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 • Pracownia zabiegów weterynaryjnych
 • Pracownia analityki weterynaryjnej
 • Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Praktyki zawodowe

Opłaty na kierunku Technik Weterynarii Kraków:

– CZESNE – 375 zł / msc

OPŁATA ADMINISTRACYJNA – 0 zł

– WPISOWE – 0 zł

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( skierowanie wydawane w sekretariacie, badanie bezpłatne )